Everybody starts to swing!

premyslam 27 apríla

Som žena a preto:

obliekam 20 apríla

Zderivovaná životom.

obliekam 17 apríla

I will shit on everything you love.

obliekam 14 apríla

Sa zachová navždy a ešte ďalej!

premyslam 12 apríla

Dirty Paws.

obliekam 08 apríla

Smashed birds.

obliekam 03 apríla

Klub anonymných nešopaholikov.

premyslam 01 apríla

Instagram