O nečiernobielosti a úchylkách alebo aj neštandardná odpoveď na štandardnú otázku.

premyslam 13 júla

Blogoniny.

obliekam 10 júla

Regule bežnej Dominiky.

obliekam 09 júla

Instagram