September.

– v preklade do jazyka vysokoškolského posledná šanca chytiť zameškané prázdniny za pačesy a vytrieskať z nich i poslednú kvapku...