Myslíš si, že mi máš čo povedať, alebo že náš rozhovor by mohol obohatiť obe strany?

Chceš so mnou spolupracovať? Mám za teba riešiť problémy v social media svete?

Ideme sa baviť u umelej inteligencii a zmysle života?

hello@thedominica.sk