Nové výzvy.

Čo je nové v živote mladej kyberženy? Mám rozvrh. Opravdický portugalský a veruže to nebude ruka hore_noha v mori, jedine...