Smena Symbol.

Konečne vyvolané naše prvé pokusy so Smenou Symbol. Zo začiatku bola ostýchavá, no potom fotila jedna radosť! I keď pretáčanie...