VIDEO – Wrap it up!

Než sa pustím do odpovedania na vaše najrôznejšie dotazníkové otázky, zachcelo sa mi aktualizovať Lisabonskú situáciu. Svoje nadšenie z konečnevybratéhoakúpeného...