1st May!

Začalo to celkom obyčajným prvým májom, keď sme si obaja mysleli, že zakvasíme doma a utorok bude za nami, no...

LOMO | OMOL

Ingrediencie toho oného osudového dňa: Po zmiešaní týchto ingrediencií sme získali určité čiastkové výsledky a to: A ako sa piesok...