kto je dominika

Interdisciplinárna dizajnérka na hrane AI, umenia a dizajnu. PR & marketingová kontessa, ktorú to najviac baví v kultúre a umení. Spoluzakladateľka Ladies, Wine & Design Slovensko. Pozorovateľka ľudí a vecí. Čítam počas toho ako kráčam. Čítam v električke aj na záchode. Všetko, literally všetko si fotím. Robím playlisty na každý efemérny stav mysle, ktorým môj mozog disponuje. Žijem pre umenie, dizajn, vizuálnu kultúru a nevhodné otázky. Napriek všetkému som aj ja iba náhodné zoskupenie atómov, ktoré sa rozhodlo vzdorovať entropii na pár momentov v rámci kozmického nekonečna. A tak vzdorujem. Ja - Dominika.

a teraz vážne >>

Ľúbostné listy odomňa

Love letter raz za mesiac, no strings attached.

Mozog sa mi vylial na klávesnicu

On beauty and ugliness of everyday (things)

Niektoré časti tohto článku napísala umelá inteligencia. Tieto odstavce sú označené kurzívou. Je to fascinujúce a znepokojujúce zároveň. A tak som sa rozhodla, že sa pokúsim tento priestor urobiť miestom, ktoré bude oslavovať nedokonalosť. Že všetky tieto veci, ktoré bežne skrývame a sklesáme si nad nimi, budú mať príležitosť byť niečím viac. Že budeme môcť pozerať …