"Nie je káva ktorá ma z teba preberie" - they said.

obliekam 28 februára

A view from the afternoon.

obliekam 23 februára

VIDEO - Certain Romance

obliekam 18 februára

VIDEO - Swing Wings | Shamrock redheads

video 10 februára

Čarbanice I. - Kivi.

diy 08 februára

Tip Tapping.

obliekam 05 februára

The Dominica Collector - TOP 8+1 nepotrebností v mojom živote.

premyslam 03 februára

Škrečkovy voči!

obliekam 01 februára

Instagram